Agnieszka R. Lisztwan poezja słowiańska “Słońca Wiano”

Share

Agnieszka R. Lisztwan. Od czasów dziecięcych mitologia była dla mnie czymś niezmiernie ważnym, uwielbiałam magiczny świat baśni i legend. Niestety ze słowiańską mitologią niewiele obcowałam będąc dzieckiem – w szkole uczono nas o mitologii rzymskiej, greckiej, a nawet egipskiej, jednak słowiańską z niewiadomych powodów pomijano.

Na szczęście “połykałam” tony książek, w tym wszelkie baśnie i legendy. Trafiałam często na skarby takie jak Konik Garbusek czy Waligóra i Wyrwidąb. W pewnym momencie największym skarbem stał się dla mnie zbiór Baśnie polskie, opracowany przez Tomasza Jodełkę-Burzeckiego, z którego dowiedziałam się m.in. o kwiecie paproci i poznałam ludowych bohaterów oraz polskie diabły, które może w Twardowskim niewiele miały wspólnego z wierzeniami starosłowiańskimi, ale przynajmniej zachowano nazewnictwo i pewne cechy charakteru, jak mniemam.

Nieustające zainteresowanie tematami z zakresu mitologii i religioznawstwa doprowadziło mnie do poszukiwań i olśnień, przeplatających się z moim duchowym wzrostem. Moja weda zaczęła sięgać znacznie dalej niż popularne ostatnio trendy oraz głębiej niż informacje dostępne publicznie.

Bezpośrednią iskrą do narodzin samej chęci tworzenia w kierunku słowiaństwa, okazało się studiowanie mitologii staro-celtyckiej. Poznając dzieła Jima Fitzpatricka, który ożywił swoją sztuką rodzime mity celtyckie (głównie irlandzkie), zapragnęłam zrobić coś, choćby w jednej setnej, tak ważnego dla popularyzacji mitologii Słowian. Z tej motywacji właśnie powstał niniejszy zbiór wierszy oraz ilustracje, chociaż zmaterializowane dopiero po ponad 10 latach od powstania samego pomysłu.Pisząc wiersze, modlitwy, pieśni – wdrażałam się w naszą mitologię jakby na nowo – zgłębiając jej prawdziwe znaczenia, czując obecność duchowych sił i ich bezpośrednią inspirację. Zaczęłam dostrzegać prawdziwy sens i rozumieć powiązania z innymi dziedzinami sztuki, filozofii i religii. Wiedza tajemna czekała we mnie uśpiona. Taka wiedza nie może być zdobyta poprzez naukę i grzebanie w historycznych kronikach. Taka wiedza pochodzi z intuicji i wglądu duchowego. Zgłębiając, w ten ponadzmysłowy sposób, wszelkie informacje, do których inaczej nie miałabym dostępu, poznałam wiele ciekawych tajemnic – jak choćby sekrety języka pierwotnego i znaczenia dźwięków, tajemnice ruchu we Wszechświecie czy powstanie pierwszej świadomości. Przy okazji zrozumiałam, że to właśnie mitologia słowiańska potrafi celnie wytłumaczyć wiele zjawisk i pokrywa się z duchową wiedzą tzw. oświeconych. Jeśli odbieramy ją na wyższym poziomie rozumienia – pozwalając, aby kawałki puzzli ułożył Swąt, a skleił je Świętowid w wiecznej spirali istnienia, zaczynamy rozumieć Wszechświat.

Inspiracją były dla mnie przeróżne mitologie i podania zebrane przez słowiańskich badaczy i bajarzy. Nie ukrywam, że najmocniej wpłynęła na mnie mitologia pana Czesława Białczyńskiego, który pięknie tworzy poetycką prozę, a z której zaczerpnęłam pewne tytuły bóstw, jak również strukturę Drzewa Bogów.

Agnieszka R. Lisztwan “Słońca Wiano”

Slonca-wiano
Agnieszka R. Lisztwan “Słońca Wiano” Wyd. Poeticus

Czym/kim są dla mnie bóstwa? Na pewno nie traktuję niczego fanatycznie. Równocześnie fascynują mnie wierzenia słowiańskie, celtyckie, egipskie czy hinduskie. Wiara przyrodzona nie ma nic wspólnego z fanatyzmem. To próba nazwania i upersonifikowania określonych sił w przyrodzie – w całym istnieniu. Czy jest jeden Bóg czy wielu? Odpowiedź nie może być jednoznaczna dla tego, kto rozumie. Odpowiedź jest twierdząca w obu przypadkach – jest jeden Bóg, który przejawia się wielorako. Jedność złożona z wielu przejawów i elementów – systemów, części, sił.
Moim celem było nie tylko stworzenie zbioru poezji, ale także pewnego rodzaju przebudzenie i dostarczenie łatwego dostępu do wiedzy na temat naszych starych wierzeń. Nie zamierzam spekulować, ani wchodzić w konflikty na temat tego które wierzenia są “prawdziwe”, które udowodnione itd. Mit jest żywy tylko wtedy, gdy jest odbierany intuicją i czuciem, a nie umysłem. To, co piszę, jest twórczością Serca i Ducha, nie podlega nauce i jej metodom, więc nie chcę dyskutować o tych tematach na poziomie ograniczonego umysłu.

Słowiaństwo odradza się nie po to, aby dzielić, a po to, aby jednoczyć. Nie dzielmy się więc na wrogie obozy z byle powodu, jakim wydaje się choćby tak błaha sprawa jak nazwa „Słowianie” kontra „Sławianie”. To są nieważne drobnostki w porównaniu do duchowego przebudzenia, którego możemy być nie tylko świadkami, ale i aktywnie się do niego przyczynić.

Pragnę, aby każdy mnie zrozumiał – i babcia, i wnuczek, więc starałam się pisać językiem zrozumiałym, nie przyoblekać wszystkiego w zawoalowane metafory. Nie zawsze też stosowałam się do reguł poetyckich, dlatego niektóre wiersze są „wyliczone” rytmiczne, inne zaś zupełnie wolne, a wszystkie pisane od serca.

Czym jest tytułowe „Słońca Wiano”? Otóż wyrażenie pochodzi od jednej z interpretacji nazwy „Słowianie”. Wiano w tym kontekście odnosi się do dziedzictwa. Wiano Słońca to Dzieci Słońca czy Lud Słońca/ Swarożyca. Jest to koncept powtarzający się w wielu kulturach na całym świecie, a związany nie tylko z kultem samego Słońca, ale także ze zbiorową pamięcią o naszym pochodzeniu i o wielowymiarowości naszego istnienia.

Mam nadzieję, że czytelnicy wyniosą z mojej twórczości wiedzę, inspirację oraz doznają duchowego ożywienia z powodu przynależności do arcyzacnego, prastarego rodu zwanego Słońca Wianem.

Niech Wam się szczęści i darzy!

Trzy części książki

Książkę podzieliłam na trzy części. Pierwsza – Słońca Wiano – odnosi się generalnie do słowiańskich mocy, patriotyzmu, ale jest także nawoływaniem do rozpoznania swoich korzeni, do powrotu do nich, do poznania siebie w kontekście rodu, rodziny, przodków, ziemi, z której pochodzimy. Jest to także część, w której chcę przekazać pewne wartości, które uważam za cenne i pożądane w słowiańskim społeczeństwie.

Druga część, Drzewo Bogów, to oddanie szacunku słowiańskim wierzeniom oraz modlitwy i wizje. Pragnęłam objąć większość wierzeń i przynajmniej w dwóch linijkach wspomnieć o każdym z bóstw – po to, aby w szybki, łatwy i przyjemny sposób można było zapoznać się ze słowiańską mitologią.

Część trzecia, czyli Bajania, to mieszanka różnych wierzeń z zakresu wiary przyrodzonej, parę krótkich, baśniowych opowieści oraz odrobina słowiańskiego straszenia.

Agnieszka R. Lisztwan

Słowo O Słońca Wianie

O tej poezji-gęśćbie, o Słońca Wianie Agnieszki Lisztwan, czyli o słowach i sławieniu, które płynie z boskiej mocy i po-chodzi wprost z boskiego żywiołu, z samej Głębi i ze Światła, mógłbym powiedzieć wiele mądrych słów. Poezja ta zapełnia bardzo ważną lukę. Nie jest tak, że nie ma dobrej poezji słowiańskiej czy kobiecej, ale poezja Agnieszki do mnie przemawia w sposób, który bezbłędnie potrąca właściwe struny i buduje obrazy – to prawdziwa sztuka.

Jestem miłośnikiem gęśćby, mowy tak gęstej, tak naładowanej znaczeniem i obrazem, tak uroczystej i zarazem zwyczajnej, prostej a sięgającej w takie głębiny jestestwa, że każdy dźwięk wywołuje wstrząs i kraje serce, albo wedle zamierzenia autora zmusza do uśmiechu, wywołuje zachwyt, lub łzę wzruszenia.

Słońca Wiano to kamień kierunkowy na naszej wspólnej drodze do Odrodzenia Słowiańskiego Ducha i Ciała. Jest wiele takich kamieni, które stoją już wbite jako słupy wskazujące cel na różnych polach: wiedzy i nauki o dziejach, filozofii przyrody, wiary słowiańskiej, odtworzenia pamięci o twórcach wiedy i samej wiedy przyrodzonej, o znaczeniach, dźwiękach i znakach naszej mowy, o jej zapisach, o krwi która w naszych żyłach płynie i o dokonaniach cywilizacyjnych naszych praojców i pramatek.

Ten kamień konkretny wbiła Agnieszka Lisztwan na polu gęśćby-poezji. Będzie on, o czym jestem przekonany, wyznaczał dla przyszłych pokoleń kierunek do celu jakim jest powrót do Układności z Matką i Ojcem – Ziemią i Słońcem, do Ładności w obcowaniu z Przyrodą i Naszym Rodem – na wszelkich płaszczyznach i we wszelkich aspektach duchowych i materialnych.

Jesteśmy ich najwspanialszym Owocem, ich przepięk-nymi, ukochanymi dziećmi, a to wymaga abyśmy oddali im jako naszym rodzicom tak samo ciepłe uczucia, jakimi nas od zawsze obdarzali, obdarzają i będą obdarzać. Znajduję te uczucia i obrazy właśnie tutaj.

Ale to wciąż jeszcze powiedziane za mało. Powiem tyle:

Szedłem przez całe życie przemierzając krainę naszej oj-czystej przepięknej mowy i zgłębiając jej wszelkie znaczenia i odcienie.

Zszedłem kawał świata dążąc do ponownego wzbudzenia w Polakach Wielkiego Ognia – Ducha Przodków, do zwrócenia im zatraconej przeszłości i duchowości, ich szlachetnych czynów i dziejowych dokonań, do przywrócenia im właściwego miejsca w pamięci ludzkich pokoleń.

Szedłem ze świadomością, że szli przede mną niezłomni strażnicy wiary, przenosiciele wiedy, których wielowiekowego trudu nie wolno nam zaprzepaścić.

Szedłem dążąc do odbudowania w Nas więzi ze Światłem, zrozumienia Prawdy oraz poczucia prawdziwej mocy, boskiej siły, która w nas drzemie.

Ta siła bierze się z naszego ukorzenienia w rodzimej ziemi od niepamiętnych czasów, od Czasów Złotych, kiedy każdego dnia z dziecięcą naiwnością obcowaliśmy ze Światem i z Bogami – Siłami Przyrodzonymi, kiedy wyrażaliśmy swoje uczucia w najprostszych słowach zachwytu i podziękowania za cud istnienia.

Szedłem, szedłem … i w końcu jestem. Jestem w domu. W naszym wspólnym słowiańskim, polskim, lechickim domu – w Słońca Wianie.

Czesław Białczyński, Kraków, 12 02 2021

Słońca Wiano

Słońca Wiano

Niosę w swoim sercu.

Braciom Słowianom

Podaję dziś rękę.

Utwórzmy krąg

Ścisły z miłości.

Porzućmy waśnie,

urazy i złości.

Swarożyc wzywa

Do misji chwalebnej.

Do rozpoznania Boga

W rzeczy powszedniej.

“W każdym obliczu,

W pyłku i drobinie

Jestem obecny

I nigdy nie przeminę“.

Słowianie

O Ludzie Słońca – tak pierwotny,

Nastaje punkt w czasie zwrotny.

Odzyskać swoje korzenie

Może w końcu nasze plemię.

W meandrach rzeki czasu

Zatopiły się wedy praczasów.

Zagubione historie zbierajmy,

Nowe z nich pieśni śpiewajmy.

Strażnicy Wiary Przyrodzonej

Przybywajcie pospołem.

Chwalcie stare mądrości,

Sława niech w sercach zagości.

Wiedunka

Znam sekrety,

Szepczą mi je drzewa.

Znam i tajemnice,

Bo ja z Ducha Dewa.

Wiem co było

Na początku, u zarania.

Znam ja światy

Cudne i straszne bajania.

Znam ja związki

Z Naturą, z całym Istem.

Wiem, że będę trwała,

Gdy świat zgliszczem.

Wiem gdzie stworze

Śpią i odpoczywają.

Wiem, że po wszystkim

Tylko historie zostają.

Znam twojej Duszy

Rękawy – złote promienie.

Wiem skąd pochodzisz,

Jak bogate twe istnienie.

Wiem, że potępienia

Nie ma i nie będzie.

Znam Ducha i wiem,

Że jest WSZĘDZIE.

Kiedy Słońce Było Bogiem

Kiedy Słońce było Bogiem,

Mądrością Ziemi żyliśmy.

Pytaliśmy Nieba i Gwiazd

Co komu Los w życiu wyśnił.

Braćmi Rośliny i Zwierzowie,

Z Panem Lasu “za pan brat”.

Boso po łąkach i strumykach,

Uśmiech, we włosach wiatr.

Z duchami drzew gawędziliśmy,

Wiedzę starszych szanowano.

Moce ziół i uzdrawiania

Wszędzie znano, uznawano.

Gdy Słońce rzeczą ogłosiliśmy,

“Szkiełko i oko” w nas wygrało

Z serca celem i przeczuciem.

Nas osłabiono niemocą, niewiarą.

Kiedy Słońce było Bogiem,

Swarożyca język rozumiałeś.

Wróć Słowianinie do korzeni,

Nie udawaj, że ich nie miałeś.

Inwokacja Do Białobogi

Pramaci, Matko Świetlista!

W twoim Łonie niech utonę.

Gorejąca Ogniem Misa,

W tobie wszystko uładzone.

Krągła, krwista Białobogo!

Wielka Babo, Matko Dew!

Motaj mnie, Matulu, Błogo,

Niechaj utuli mnie twój śpiew.

Inwokacja Do Czarnoboga

Praojcze Jedyny, Jasny!

Łuku Świata, Czarojanie!

Uczyń mnie silnym i zwartym,

Dzikim – usłysz me wołanie.

Jaskrawy, Skrzysty Trójboże!

Włócznia twa chroni me strony.

Bębnem budzisz mnie w splendorze,

Jestem tobą wypełniony.

Posłowie

Twórczość Agnieszki czytelnicy mieli okazję poznać z tomiku wierszy Ku Spełnieniu (współ-tworzonego z Aleksandrą Gonerską-Szymalą), a także z antologii poezji Odrodzenie Bogini, wydanej przez niezależne wydawnictwo Poeticus, nie wspominając o publikacjach zamieszczanych na stronach fanowskich i tematycznych, dostępnych w mediach społecz-nościowych. Dziś do naszych rąk trafia tomik zatytułowany Słońca Wiano.

W kontekście kulturowym jest to z pewnością powrót do źródeł – najczęściej zapomnianych, nieraz ignorowanych, a i nierzadko wyśmiewanych jako te „gorsze”. Autorka prezentuje tutaj inspiracje historio- i etnograficzne, które stanowią dla niej tworzywo i spoiwo ekspresji artystycznej. Poetka zabiera nas w przeszłość, nie zapominając o teraźniejszości i przyszłości. Osobiście uważam ostateczny cel duchowego i kulturowego odrodzenia Słowiańszczyzny za bardziej niż interesujący, nie mówiąc już o jego niezaprzeczalnej słuszności, a wręcz potrzebie.

Agnieszka wskazuje na pewien paradoks – o wiele lepiej znamy wierzenia i mity innych narodów niż własne. Mimo pewnej płytkiej mody na „słowiaństwo”, raczej nie zanosi się na renesans czy upowszechnienie w kulturze masowej duchowego dorobku naszych przodków. W większości postrzeżeń i odczytów mitologia słowiańska skażona jest projekcjami myślowo-obcymi, które to determinują jej odbiór wśród publiczności mniej świadomej, żeby nie powiedzieć dosadniej – mniej wyrobionej. Już nawet nie chodzi o bardziej swojskie dla Europejczyka interpretationes græco-romana czy interpretatio germanica, a wprost o interpretatio christiana kuriozalnie rzutującą na sam w ten sposób opracowany materiał źródłowy, jak i na świadomość użytkowników korzystających z tego typu wywodów. Słońca Wiano ma ogromną szansę ten stan rzeczy zmienić.

Sama treść najnowszego dzieła Agnieszki jest podróżą – podróżą przez czas i przestrzeń, a zatem również i poprzez poszczególne wyobrażenia charakterystyczne dla wierzeń całej Słowiańszczyzny. Co więcej, wędrówka ta sięga aż po indoirańskie sąsiedztwo z przeszłości wedyjskiej i mitraicznej – czasów nieskażonych źle pojętymi dharmami (prawami) czy wątpliwymi objawieniami, wypaczającymi pierwotną naturę pokrewnych nam wschodnich sąsiadów, jak później również i naszą własną – stłamszoną poprzez narzucony siłą, obcy mentalnie uniwersalizm, z założenia wykluczający duchowość od siebie starszą i nierozerwalnie związaną ze swoim wszelakim podłożem.

Jednym z obecnych nurtów jest bezkrytyczne odczytywanie wierzeń słowiańskich poprzez pryzmat dwuwiary – przez metodę merytorycznie obaloną już w początkach poprzedniego stulecia, chociażby przez językoznawców. Słońca Wiano wraca do czystych źródeł, wolnych od zniekształceń i dających inspiracje najbardziej zbliżone do pojmowania wszechrzeczy poprzez więź z przyrodą. Z tego, logicznie i naturalnie, wynika cała reszta zawarta w trzech księgach niniejszego zbiorku: etnos i wspólnota, wierzenia i obrzędy oraz mity i podania. Już sama zawarta tutaj poezja pozwala dojść do tego typu wniosków, bez uciekania się do formy rozprawy, co świadczy o jej sile wyrazu i możliwościach interpretacyjnych, a także o swoistym bodźcu, aby samodzielnie wgłębić się w przedstawioną esencję w ramach własnych badań nad pierwocinami inicjującymi proces literacki.

Nie ukrywam – obcując ze Słońca Wianem sam udałem się na wyprawę. Z własnego pogranicza ziem Lędzian i Wiślan udałem się nad Łabę, skąd korabem, konno i pieszo mijałem dziedziny Słowian nadbałtyckich, sławną Ruś i stepy czarnomorskie, wiodące po kresy irańsko-indyjskie oraz bałkańską mozaikę dawniej tak potężną, przed którą drżeli najwięksi ówczesnej epoki.

Wielorakie aspektowo koło – „od Perunów do Welesów” – zamknęło się w dawnych dzierżawach lechickich, skąd rozpocząłem tę niezwykłą podróż. Odpocząłem dopiero „za ciemną górą”, piętrzącą się ponad „lasami igliwiem pachnącymi”, przy watrze (może akurat nie z trollami, choć w nocy wszystkie przewidy są niepokojąco fascynujące) płonącej w pełni Miesiąca, z czarką miodu, zatapiając się w głos „zamyślonego tam wieszcza” (tutaj wieszczki zapraszającej na wspólną wędrówkę poprzez czas, jak i również inne wymiary). Nie był to jednak odpoczynek powodowany znużeniem, „niemocą, niewiarą”, ani zmęczeniem „słabego” czy „dzielnego chłopa” – było to zdrowe wyczerpanie pozytywnymi wrażeniami, wywołanymi przez „dawnych czasów dziki zew”. Gdy „Chorsowie” trwają w pełni – trudno zasnąć człekowi zaaferowanemu natłokiem, nierzadko nowych, myśli o nieznanym mu jeszcze, pozytywnie oddziałującym na wszystkie jego sfery, wydźwięku. Wówczas też, tenże człek – wpierw mgliście, podświadomie, a później w pełni świadomie – czuje się integralną częścią „Drzewa Bogów”.

Twórczość przyrodzona czy też twórstwo przyrodzone – tak roboczo nazwałbym nurt poetycki, który powoli wykuwa się i krystalizuje na naszych oczach, i za przykład którego postawiłbym poezję Agnieszki – słowiańskiej feminam creantem – tak ongiś postulowanej przez rodzimych naturalistów. Bogatsi o doświadczenia epoki ponowoczesnej, zręczniej poruszający się w meandrach synkretyzmów i eklektyzmów, być może będziemy w stanie – przynajmniej w poezji – przywrócić prawdziwie słowiańskiego ducha, wsłuchując się w zew niegdyś usłyszany przez Zoriana Dołęgę-Chodakowskiego i Stanisława Szukalskiego – zew okresowo, z rozmaitych powodów, zrzucany w czeluść zbiorowej niepamięci lub zagłuszany w imię pewnych idei formułowanych typowo pod, na swój sposób wygodne, tezy. Wierzę, iż Słońca Wiano oświetli jedną z tych ścieżek prowadzących do żywej twórczo wody.

Adrian Markowski, w Pełnię Gromową

Książka lub Ebook dostępna: https://www.kuspelnieniu.pl/ksiazki/

Autorka na Facebook: Agnieszka Lisztwan FB

Odpowiedz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Pliki cookie to małe fragmenty tekstu wysyłane do przeglądarki przez odwiedzaną stronę lub aplikację internetową (tzw. webową). Pomagają one między innymi zapisywać informacje o Twojej wizycie, co może ułatwić ponowne odwiedzenie strony i uczynić ją bardziej użyteczną dla Ciebie. View more
Cookies settings
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§1 Definicje

 • Serwis - serwis internetowy "MegaKultura" działający pod adresem https://megakultura.pl
 • Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem
 • Administrator Serwisu / Danych - Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest osoba fizyczna "Emil Kowalski" zamieszkała w Dąbrowie Górniczej, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 • Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania
 • Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
 • Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
 • Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych
 • Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
 • Anonimizacja - Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3 Rodzaje Plików Cookies

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie
 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie - Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
 • Cookie zewnętrzne - Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
 • Kontrola plików Cookie
 • Zagrożenia po stronie Użytkownika - Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zaleceń bezpiecznego korzystania z sieci.
 • Przechowywanie danych osobowych - Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.
 • Przechowywanie haseł - Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie. Deszyfracja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycznie niemożliwa.

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
 • Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
 • Umożliwienie Logowania do serwisu
 • Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych
 • Usługi serwowania reklam
 • Usługi afiliacyjne
 • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
 • Serwowanie usług multimedialnych
 • Świadczenie usług społecznościowych

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług elektronicznych:
  • Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych
  • Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
  • Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się
  • Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Prowadzenie statystyk
 • Remarketing
 • Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników
 • Obsługi programów afiliacyjnych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.

§8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych

Dane gromadzone podczas rejestracji:

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Login
 • Adres e-mail
 • Adresy stron www
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Dane gromadzone podczas dodawania komentarza

 • Imię i nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres www
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Newsletter

Administrator w celu świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego - serwisu AWeber, . Dane wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym tego usługodawcy.

Informujemy, że wskazany partner może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez zgody Administratora.

§10 Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

 • Dane anonimowe (bez danych osobowych) będą przekazywane poza Unię Europejską.
 • Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

§11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

§12 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

§13 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Prawo dostępu do danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do sprostowania danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do usunięcia danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do AdministratoraW przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji). W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia skargi Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§14 Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 • Adres poczty elektronicznej - megaredakcja@gmail.com
 • Połączenie telefoniczne - +48 577320699
 • Formularz kontaktowy - dostępny pod adresem: /kontakt

§15 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§16 Linki zewnętrzne

W Serwisie - artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§17 Zmiany w Polityce Prywatności

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

Save settings
Cookies settings