Informacje o prawach autorskich

Na stronie www.megakultura.pl są wykorzystywane informacje oraz grafiki nadsyłane pocztą email przez Wydawnictwa, oraz Autorów, które są też publikowane we fragmentach lub całości w poszczególnych artykułach za zgodą ich autorów.

Niektóre tła graficzne wykorzystywane w materiałach prasowych, są pobierane z serwisu PIxabay.com udostępniającego grafikę do dalszego wykorzystania według udzielonej zgody.

Portal megakultura.pl zastrzega sobie prawa do publikacji wszelkich materiałów znajdujących się na stronie. Wszelkie kopiowanie jest niedozwolone, bez uprzedniej zgody.